بخشداری بیارجمند
ENGLISH
فرايند اعتراض به حذف يارانه
آن دسته از شهرونداني كه براساس تبصره 20 قانون بودجه 1394 افراد غيرنيازمند تشخيص داده و يارانه آنها قطع شده است، در صورت اعتراض مي توانند به آدرس الكترونيكي www.yaraneh10.ir مراجعه و درخواست خود را ثبت كنند فرآيند بررسي اعتراضات از مرحله ثبت درخواست تا پاسخ نهايي به شكل غير حضوري و توسط كميسيون موضوع ماده 10 قانون هدفمندكردن يارانه ها انجام مي‌گيرد.برقراري مجدد پرداخت يارانه افراد نيز منوط به بررسي اعتراض حذف شدگان توسط كميسيون مربوطه و در صورت استحقاق خواهد بود.
1395/11/07
آدرس پستي: بيارجمند - بلوار جهاد - بخشداري بيارجمند  تلفن: 2 و 32673601 - دورنگار: 32673222 - ايميل : biarjmand@ostan-sm.ir
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به بخشداری بیارجمند می‌باشد.
Powered by DorsaPortal