بخشداری بیارجمند
ENGLISH
متصدي امور دبيرخانه
شرح وظايف متصدي امور دفتري(دبيرخانه)

شرح وظايف متصدي امور دفتري(دبيرخانه)

 
1- بايگاني كليه نامه هاي بخشداري
2-  دريافت نامه هاي شبكه دولت
3- دريافت نامه ها از سيستم پيام استان
4- راه اندازي سيستم پيام كوتاه و ارسال به اعضاي جلسه
5- فكس كردن كليه نامه هاي اداري شهرستان و استان
6- ارسال صورتجلسات

7- ثبت كليه نامه هاي بخشداري
8- كنترل مستمر تعداد پرونده هاي موجود در بايگاني و مراقبت در وصول پرونده ها و سوابق ارسالي به متصديان اقدام
9- ماشين كردن نامه هاي اداري ، بخشنامه ها ، صورتجلسات و گزارشات و ساير
10- انجام ساير امور مربوط طبق دستور مافوق

1395/10/27
آدرس پستي: بيارجمند - بلوار جهاد - بخشداري بيارجمند  تلفن: 2 و 32673601 - دورنگار: 32673222 - ايميل : biarjmand@ostan-sm.ir
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به بخشداری بیارجمند می‌باشد.
Powered by DorsaPortal